BIJLES   SCHEIKUNDE / WISKUNDE   IN  ALMELO

 

 

Algemeen

Het komt regelmatig voor dat leerlingen over een bepaald vak zeggen : "Ik snap er niets (meer) van". Op zo'n moment dreigt het gevaar om in een negatieve spiraal terecht te komen : lage cijfers, hekel aan het vak, nog lagere cijfers, nog meer hekel aan het vak enz. Ook is er met de invoering van de Tweede Fase in de bovenbouw van de Havo en het VWO het een en ander veranderd : meer nadruk op zelfstudie en minder contacturen (= les met een docent voor de klas). Dat heeft z'n goede kanten maar sommige leerlingen hebben op een gegeven moment behoefte aan méér uitleg en minder zelfstudie. In deze gevallen kan bijles gedurende een bepaalde tijd, een oplossing zijn.

In de eerste bijles zet ik samen met de leerling een soort werkplan op : welke onderwerpen moeten aan de orde komen en wat heeft prioriteit. Meestal komt het er op neer dat we ons in eerste instantie richten op de eerstvolgende toets/PTA (vooral om te proberen uit de eventuele negatieve spiraal te komen) met daarnaast een lijst van onderwerpen/thema's/hoofdstukken die niet begrepen zijn. In principe is er één uur bijles per week maar tijdelijk twee uur per week, is ook mogelijk (bij grote tijdsdruk). Na verloop van tijd kan het één keer per twee weken worden. Het uiteindelijke doel is steeds dat de leerling "het zelf weer kan".

 

 

Bijles scheikunde

Al een groot aantal jaren geef ik bijles scheikunde aan leerlingen uit Almelo en omstreken (overdag en eventueel 's avonds). De afgelopen jaren hebben veel leerlingen van het Erasmus, Noordik, Pius X en Canisius van mij bijles gehad. Ik ben een ervaren docent scheikunde met een 1e graads lesbevoegdheid.

Voor examenleerlingen heb ik een speciaal programma. Elk behandeld thema/onderwerp sluiten we af met een aantal vraagstukken uit examens van de afgelopen jaren. Mijn advies aan examenleerlingen is wel : begin tijdig, wacht niet tot januari. Als het niveau niet te veel verschilt, is bijles per tweetal ook mogelijk.

 

 

Bijles wiskunde A en B

Naast scheikunde, geef ik ook bijles wiskunde voor leerlingen in de bovenbouw met het profiel Natuur en Gezondheid, Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij. Naast het leerboek maak ik gebruik van de boekjes van "Samengevat, schematisch overzicht van de examenstof".

Gaat het om MBO of HBO studenten die hun wiskundige kennis en vaardigheden op peil willen brengen of die zich voorbereiden op een toelatingstoets wiskunde dan gebruik ik het boek  “Basisvaardigheden wiskunde voor het HTO”.

 

 

 

Bijles exacte vakken t/m  klas 3

Voor leerlingen t/m klas 3 geef ik bijles in natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

 

 

 

 

 

 

© 2006-2008 www.mijn-eigen-website.nl